TEAM TRANSFORM

Teamudvikling

Du har mulighed for at få en dag med nogle af Danmarks bedste Team-Coaches.

Vi faciliterer viden, indsigter og en større Team-forståelse blandt de ansatte.

I får det serveret med en humoristisk tilgang og en anerkendende dialog.

Hvis det blot er en sjov og hyggelig dag for Teamet i søger, så anbefaler vi at I tager ud og kører gokart eller bygger tømmerflåde…

I henvender jer til EvolutionEvents, hvis målet er en dybere transformation i Teamet.

 

I ønsker at arbejde med elementer som…

 • At skabe en bedre synergi i Teamet
 • Mere effektivitet i jeres kommunikation – internt og eksternt
 • Føle en dybere samhørighed
 • Blive bedre til at løse konflikter
 • Opleve mere daglig trivsel

 

Værdien for dit Team er, at I bliver bedre til at:

 • Støtte og opbygge hinanden i hverdagen
 • Forstå misforståelser
 • Løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
 • Have tillid til hinanden
 • Tale med anerkendende dialog til hinanden

 

Vi anvender værktøjet mentalisering, til at skabe et mere effektivt TEAM.

Mentalisering er en kommunikations-strategi, som øger empati, fælles forståelse og båndet mellem mennesker.

Mentalisering er udviklet indenfor psykologien, og går ud på at:

 • Forstå andre mennesker
 • Være bevidst i sin konflikthåndtering
 • Have sind på sinde
 • Se se sig udefra og den og den anden indefra
 • Have fokus på mentale tilstande hos sig selv og den anden
 • At forstå misforståelser
 • At se bag om adfærd
 • Adfærdsregulering
 • Ligeværdig dialog
 • Distance til tanker og følelser

I denne video fortæller Thomas om værktøjer til at skabe toppræstationer i et team:

 

Denne artikel fra Jyllands Posten er et godt eksempel på, at der skal mere end lege og fysiske udfordringer til, for at skabe en reel transformation i hverdagen.

 

 

 

Patrick Lencioni er forfatteren bag New York Times bestselleren ‘De fem dysfunktioner i et Team’.

Vi anvender hans teorier, til at kortlægge hvad status er hos jer, hvor det bedst kan betale sig at arbejde i dybden, og hvilken strategi der skal anvendes.

For at skabe vedvarende transformation i et Team er det afgørende at:

 • Før en event: Skab forventningsopbygning
 • Opbygge et fundament af tillid
 • Alle evner og tør at tage del i konflikter
 • Teamets medlemmer forpligter sig til at manifestere alle fællesbeslutninger
 • Vi holder hinanden ansvarlige
 • Der er et fælles fokus på overordnede resultater
 • Skab et anderledes og mønsterbrydende miljø
 • Oplevelsesdesign af oplevelsesrummet
 • Aktivering af sanser og følelser
 • Anvend storytelling – manifesterer tema, skaber autenticitet og mindeværdighed
 • Tag udgangspunkt i individet
 • Brug anerkendte afprøvede værktøjer f.eks. gennem den positive psykologi
 • Efter: Oprethold en varig effekt af transformationen, f.eks. gennem memorabilia

 

Vores tilgang

Teambuilding er et fænomenalt værktøj til at skabe en fælles ramme, et fælles sprog og en fælles oplevelse at bygge videre på for et team.

Teamudvikling går skridtet dybere, ift. at have fokus på at skabe transformationer blandt jer som individer og dermed i teamets samlede præstation i hverdagen.

Målet er altid at skabe reflektion blandt vores deltagere.
Det sker gennem dybere samtaler i teamet, og ved at blive inspireret gennem historier, metaforer og værktøjer.

For at kunne ændre vores processer må vi først have klarhed over hvor vi er nu.
Denne bevidsthed kan forstærkes gennem nye kropslige erfaringer.

Vi husker bedre opleveler, som er gemt i nervebanerne, gennem kropslige udfoldelser. Dermed banes vejen for nye mønstre og dermed essentielle fremskridt.

Vi tror på, at anerkendende dialog og et glimt i øjet gør en kæmpe forskel på teamudviklingsdagen. Derfor benytter vi udelukkende instruktører, som er empatiske, har coaching baggrund, og som altid er smittende med deres høje humør.

Vi tror på, at trivsel, vækst og refleksion er afgørende elementer, for at en virksomhed kan facilitere en kultur, hvor der opleves daglig glæde, fælleskab og resultater.

Vores filosofi er, at både individer og virksomheder bør være bevidste omkring:

– Hvor vi er på vej hen
– Hvorfor vi vil derhen
– Hvordan vi kommer derhen
– At vi altid er i konstant bevægelse

Vi efterlever selv denne tankegang, og derfor er vi en virksomhed i uendelig udvikling. Vi er altid på udkig efter nye metoder til at inspirere, transformere og aktivere andre mennesker.

Se referencer fra virksomheder her!!!

 

Et bærende element i et højtpræsterende Team er at kunne

udvise og modtage TILLID

skaermbillede-2016-10-07-kl-18-24-44

Eksempel på teamudviklingsdag: 

Med Thomas Dybro, foredragsholder og Event Manager

Formålet med dagen er at skabe samhørighed blandt de deltagende, at opnå en ’vi’ følelse, at forstå de individuelle roller inkl. lederens rolle, for i sidste ende at få et mere harmonisk og effektivt Team.

Thomas vil komme med korte oplæg omkring emner indenfor kommunikation og Team dynamik. Hvert element vil så blive sat i spil i praksis.

Eksempler på elementer der kan arbejdes med på dagen:  

A: Vejen mod synergiske relationer

Formål: At optimere kommunikationen i teamet.

Gennem hele dagen anvendes kommunikationsværktøjet mentalisering. Det handler om ligeværdig anerkendende dialog, om at se sig selv udefra, og den anden indefra.

Sammen bliver vi klogere på, hvordan vi hver især ser verden, hvilke filtre vi oplever alting igennem, og hvordan det påvirker vores kommunikation.

Vi bliver klogere på, hvordan vi kan forstå hinanden bedre, løfte hinanden, og dermed gå fra at være effektive til at være produktive.

 

B: Hvor langt vil du gå?

Formål: Skabe fortrolighed og kendskab til hinanden. Desuden giver den god energi og lidt spænding. Giver troen på at vi kan hente endnu skjulte kompetencer frem i teamet.

Denne seance inviterer deltagerne til individuelt at udføre 3 hemmelige udfordringer, som kræver mod.

Først faciliteres en god samtale i blandt gruppen – evt. i mindre grupper. Her bliver der lagt op til, at alle deler: Hvor er jeg stærk? Hvad har jeg svært ved? Hvad gør jeg helt sikkert ikke? Hvordan reagerer jeg når jeg er under pres? Hvordan ønsker jeg at I håndterer det når jeg er under pres? Hvad har jeg behov for når jeg er under pres?

Det er en god måde at lære hinanden på. Og så sætter vi nogle udfordringer sammen som er helt ufarlige, kræver mod, og som de vil tale om, huske og grine af bagefter.

Kan udvides med flere ting og tilpasses gruppens niveau. Kan gennemføres både ude og inde.

 

C: Labyrinten

Formål: At optimere kommunikation og teamwork. At tydeliggøre roller og adfærd – som kan italesættes på en anerkendende og vækstende måde.

Deltagerne skal sammen gå gennem en labyrint. Der er forskellige udgaver og sværhedsgrader, som kan tilpasses til gruppen ift. niveau, alder, tid og om de har prøvet den før.

Kan gennemføres både ude og inde.

 

D:
 Tillid til mig selv og mit team

Formål: At styrke tilliden til sig selv og hinanden i et team. At italesætte – og skabt bevidsthed om tillid. Først tales om hvad tillid er, hvordan det opbygges, nedbrydes, og hvilken værdi det har i dagligdagen.

Derefter gennemføres der fysiske tillidsøvelser, som kræver intensitet, fokus og support. Vi har mange forskellige versioner. Det vil blive tilpasset deltagernes niveau, så det både føles spændende, vildt og styrkende. Deltagere kan vælge mellem forskellige niveauer af tillidsøvelser.

Kan gennemføres både ude og inde.

 

Thomas Dybro er uddannet Leisure Manager med speciale i Events, life- og business coach ved Manning Inspire og Z Health Practitioner. Han afholder foredrag og teamudvikling, og er LeadFacilitator på www.TrueNorth.dk og Læringsakademiet, hvor han laver camps for teenagere, med personlig udvikling og sociale kompetencer som fokusområder.

Desuden arbejder Thomas med udsatte unge, gennem Københavns kommune. 

Han har medvirket i DR Aftensshowet, skrevet i MetroXpress og andre aviser.

Thomas er medejer af OCR løbet www.evolutionrace.dk      

Se referencer, artikler mm. på www.EvolutionEvents.dk

 

Se referencer fra virksomheder her!!!